Szkolenia dla pedagogów i psychologów

sukces2Badania opracowane dla  kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”  (CBOS 2006) pokazują, że ponad 40% uczniów doświadcza w szkole przemocy psychicznej ze strony swoich rówieśników a 29% uczniów wskazuje na doświadczenie przemocy fizycznej.
Z analiz naszego Stowarzyszenia wynika, że 7% dzieci doświadcza przemocy w sposób ciągły i częsty – nawet kilka razy w tygodniu. Długofalowe doświadczenie przemocy ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka – może powodować choroby somatyczne, depresję, obniżone poczucie własnej wartości, spadek motywacji, izolację społeczną. Bycie ofiarą to traumatyczne przeżycie dla wielu dzieci.

Trening Pewności Siebie powstał z myślą właśnie o nich!

Trening Pewności Siebie – jest metodą opracowaną i sprawdzoną przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE.

Trening ten to krótkoterminowa forma pracy z dziećmi poszkodowanymi – ofiarami przemocy rówieśniczej, która kładzie nacisk na podnoszenie poczucia własnej wartości, naukę asertywności i nawiązywania pozytywnych relacji w grupie.

Jego ważnym elementem jest warsztatowa lub indywidualna praca z rodzicami, w trakcie której rodzice uczą się zasad asertywności, umiejętności pozytywnego dowartościowania dziecka i uczenia go samodzielności.

Nasza pomoc nie dotrze do wielu dzieci, które jej potrzebują, dlatego chcemy zachęcić pedagogów i psychologów ze szkół i poradni do tego typu działań na swoim terenie.

Praca z dzieckiem poszkodowanym może przynieść dobre efekty i dać wiele zadowolenia, jednak wymaga dobrego przygotowania. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prowadzeniem Treningu Pewności Siebie dla dzieci poszkodowanych w swoim środowisku, serdecznie zapraszamy na nasze szkolenie.

Tematyka szkolenia:

  • wstęp teoretyczny
  • zjawisko przemocy rówieśniczej
  • syndrom dziecka – ofiary przemocy
  • różne formy pomocy dzieciom poszkodowanym.

Trening Pewności Siebie:

  • historia, podstawowe założenia i efektywność treningów
  • zasady i metody naboru dzieci do grup
  • rola prowadzącego trening
  • prowadzenie zajęć dla dzieci – prezentacja metody i ćwiczenie
  • prowadzenie zajęć dla rodziców – prezentacja metody i omówienie
  • metody ewaluacji.

Zapraszamy zorganizowane grupy zainteresowanych psychologów i pedagogów.

Kontakt: blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl

Przewiń na górę