Materiały pomocne w interwencji

Materiały pomocne w prowadzeniu interwencji w przypadkach przemocy:

Materiały edukacyjne Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”:
Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie (rar).

Materiał edukacyjny  opracowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Komendą Stołeczną Policji:
Poradnik dla Pedagogów dotyczący współpracy policji z placówkami oświatowymi (pdf).
Poradnik zawiera sposoby i zasady postępowania w przypadkach zaistnienia różnorakich zagrożeń oraz ryzykownych zachowań wśród uczniów.

Poradniki ” Zapobieganie agresji i przemocy w szkole” opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Poradniki Stowarzyszenia Bliżej Dziecka:
A. Milczarek, J. Węgrzynowska „ Przemoc w szkole – poradnik dla wychowawcy”.

A. Milczarek, J. Węgrzynowska „ Przemoc w szkole – poradnik dla dyrektora”.

« Interwencja

Jak rozmawiać z poszkodowanym uczniem »
Jak współpracować z rodzicami »

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.