Rozpoznanie sytuacji

Przemoc ma zwykle miejsce na terenie szkoły. Dlatego to szkoła jest odpowiedzialna za rozwiązanie problemu.  Punktem wyjścia do wszelkich działań na rzecz ochrony i bezpieczeństwa poszkodowanego dziecka jest odpowiednia diagnoza problemu.

Pamiętajmy, że zasadą jest tu ochrona dziecka poszkodowanego, a zatem nasze działania nie mogą przynieść mu dodatkowej szkody, ośmieszenia czy narażać go  na kolejny stres. Muszą być przemyślane, często dyskretne i rozważnie rozplanowane.

Pomocą w rozpoznaniu problemu przemocy  w naszej klasie może być dla nas:

  • indywidualny wywiad z dzieckiem poszkodowanym
  • indywidualny wywiad z rodzicem dziecka poszkodowanego
  • indywidualny wywiad z agresorem/sprawcą przemocy, lub jego rodzicem
  • indywidualne rozmowy z dziećmi będącymi „obserwatorami” wydarzeń (lub zebranie ich pisemnych opisów sytuacji)
  • przeprowadzenie ankiety w klasie na temat agresji/przemocy w klasie,
  • obserwacja wychowawcy
  • specjalna obserwacja pedagoga szkolnego danej klasy (np. towarzyszenie klasie przez cały dzień pod pretekstem oceniania nauczycieli)
  • zebranie informacji (obserwacji) od nauczycieli uczących daną klasę
  • analiza monitoringu.

Jeśli w trakcie naszej  pracy dowiemy się, że  mamy do czynienia z przemocą, powinniśmy przeprowadzić interwencję.

Przewiń na górę