Konsultacje dla dzieci i rodziców

Drogi Rodzicu,

Jeśli twoje dziecko doświadcza przemocy ze strony rówieśników, a nie wiesz jak je wesprzeć i jak współpracować ze szkołą – zapraszamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji.

W konsultacjach może wziąć udział sam rodzic, samo dziecko lub rodzic wraz z dzieckiem.

Celem konsultacji dla rodziców jest:

 • analiza sytuacji dziecka w klasie;
 • opracowanie indywidualnego planu pomocy dziecku;
 • doradztwo w zakresie współpracy ze szkołą.

Celem konsultacji dla dziecka jest:

 • opracowanie indywidualnej strategii radzenia sobie z agresją i przemocą.
 • nauka skutecznego reagowania na dokuczanie.

Forma konsultacji:

Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej lub online.

Dla kogo są konsultacje:

Konsultacje przeznaczone są dla dzieci doświadczających przemocy z klas I – VIII oraz ich rodziców.

Zapisy na konsultacje:

Zgłoszenia dokonuje rodzic:

 • mailowo: blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl

  należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka oraz klasę i szkołę
  • 2-4 zdania o sytuacji dziecka w związku z dokuczaniem
  • kontakt telefoniczny do rodzica

 • telefonicznie lub sms: 727 511 510

  W czwartki odbywają się dyżury telefoniczne dla rodziców w godzinach 9.00-14.00.

Ważne! Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Projekt pt. „TRENING PEWNOŚCI SIEBIE – program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Przewiń na górę