Polityka prywatności

Stowarzyszenie Bliżej Dziecka jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, której głównym celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i skutkami szkolnej przemocy.

Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, celem skutecznej realizacji naszych celów i zadań statutowych.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119, s.1 ) – określane popularnie jako RODO.

Dane osobowe naszych klientów są przetwarzane zgodnie z jego zasadami.

Dane osoboweDane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, telefon, identyfikator internetowy.
Administrator danych osobowychAdministratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Bliżej Dziecka Warszawa, ul. Mokotowska 17/21 Tel. 727511510.
Cel przetwarzania danych Realizacja zadań statutowych, w tym programów specjalistycznych, pomocowych.
Przechowywanie danych osobowychDane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z zasadami dotowania programów pomocowych i specjalistycznych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Przysługujące Państwu prawaPrawo do :
Dostępu do swoich danych osobowych
Sprostowania swoich danych osobowych
Usunięcia swoich danych osobowych
Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
Przenoszenia swoich danych osobowych
Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informacja o wymogu lub dobrowolności
podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale potrzebne do świadczenia usług lub pomocy ze strony Stowarzyszenia.

Przewiń na górę