Klauzula informacyjna

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy że:

1. Przystępując do programu Trening Pewności Siebie Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” danych osobowych swoich i dziecka zebranych podczas zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” w celu realizacji zajęć pt. Trening Pewności Siebie.

3. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców zgłoszonych do programu Trening Pewności Siebie jest Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”, ul. Mokotowska 17/21, 00-640 Warszawa, NIP 525 21 02 375.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym  mowa w pkt 2 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka będzie Zarząd Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” oraz  trenerzy Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka” prowadzący zajęcia TPS.

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z zasadami dotowania programów społecznych i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez organizacje pozarządowe.

6. W przypadku korzystania z bezpłatnych zajęć pt. Trening Pewności Siebie, wymagana jest lista uczestników zajęć (imię, nazwisko, podpis), będąca potwierdzeniem wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Pani/Pana dane oraz dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przewiń na górę