Po rozpoznaniu sytuacji powinniśmy przeprowadzić interwencję.

Interwencja to kompleksowe działania zmierzające do trwałej zmiany. Jej celem jest zatrzymanie przemocy poprzez zmianę zachowań sprawców i ofiar a także nastawienia tzw. „neutralnych” uczniów.

Interwencja to praca na kilku płaszczyznach, angażująca różne osoby,  wychowawca nie powinien działać tu sam.
Nie chodzi bowiem o doraźne przerwanie przemocy. W naszych działaniach musimy wesprzeć poszkodowanego, zapewnić mu bezpieczeństwo, pomóc mu przestać być ofiarą, powstrzymać zachowania sprawcy, zmienić jego sposób funkcjonowania, współpracować z rodzicami, podjąć pracę z klasą czyli świadkami przemocy.

Oczywiście interwencje mogą przybierać różnorodne formy, adekwatnie do sytuacji i skali zjawiska, także możliwości szkoły i samego wychowawcy.

Kluczową sprawą są rozmowy i wsparcie dziecka poszkodowanego oraz jego rodziców. To jest bardzo ważne zadanie dla nauczyciela prowadzącego daną klasę.

Materiały pomocne w prowadzeniu interwencji »
Jak rozmawiać z poszkodowanym uczniem »
Jak współpracować z rodzicami »

Przewiń na górę