Gdzie szukać pomocy

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Do poradni można zgłaszać się po pomoc psychologiczną, kiedy dziecko ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, doświadcza nieprzyjemnych sytuacji ze strony szkolnych kolegów, nauczyciela. Poradnie mają obowiązek wspomagania szkół w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych, mogą pomóc rodzicom w powstrzymaniu przemocy, do której dochodzi na terenie szkoły pozostającej pod opieką danej poradni. Również w sytuacjach, kiedy z powodu dokuczania pogarszają się jego wyniki w nauce. Z pomocy poradni można skorzystać bezpłatnie. Informacje o tym, gdzie znajduje się najbliższa poradnia psychologiczno-pedagogiczna znajdują  się w sekretariacie szkoły, na szkolnej tablicy ogłoszeń  lub u pedagoga.

 

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

W poradni  można bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologa i psychiatry w różnych problemowych sytuacjach. Szczególnie w przypadku, gdy na skutek doświadczania przemocy w szkole widzimy u dziecka zmiany zachowań czy emocje, które poważnie nas niepokoją.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek udziela pomocy osobom – dzieciom, młodzieży, dorosłym – znajdującym się w sytuacji przeciążenia i stresu, który wpływa na ich codzienne funkcjonowanie. Ośrodki Interwencji Kryzysowej udzielają pomocy bezpłatnie.

 

Policja

Na policję można zadzwonić (numer 997) lub dokonać zgłoszenia osobiście  – zawsze, w sytuacji, kiedy naszemu dziecku grozi niebezpieczeństwo lub doszło do popełnienia przestępstwa.

Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji uruchomił obecnie trzy linie telefoniczne:
(22) 603 67 95
(22) 603 68 48
(22) 603 76 09
oraz specjalny policyjny numer gadu-gadu 100 997.

Numery te służą do zgłaszania przypadków przemocy rówieśniczej oraz problemów  związanych z przestępczością na terenie szkół.

 
Pomocne organizacje

kopdKomitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi Centrum Interwencyjne, do którego można się zwracać o pomoc. Wszystkie formy pomocy oferowane w Centrum Interwencyjnym KOPD są bezpłatne.

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa
tel. (22) 626 94 19, fax (22) 745 71 80
www.kopd.pl
mail: kopd@kopd.pl
Przyjęcia interesantów:  poniedziałek – piątek w godzinach w godz. 9 -17. Zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty.

 

rzecznik

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
fax: (22) 583 66 96
www.brpd.gov.pl
mail: rpd@brpd.gov.pl
Przyjęcia interesantów:  poniedziałek – piątek w godzinach w godz. 8.15 -16.15.
telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12
Zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty.


Telefony zaufania

116111Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, przez stronę www.116111.pl można przesłać wiadomość całą dobę. Pomoc udzielana w ramach Telefonu 116 111 jest  bezpłatna.

800100100Telefon stanowi pomoc w sytuacjach  związanych z cyberprzemocą. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 i jest  bezpłatny. W tych samych godzinach działa chat na stronie www.helpline.org.pl

800676675 Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to bezpłatna Infolinia, która  udziela  podstawowych informacji na temat  praw człowieka. Prawnicy  infolinii służą bezpośrednio poradą  lub kierują  sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. www.rpo.gov.pl

116123Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. Skorzystaj z niego, jeśli sytuacja przemocy wobec twojego dziecka dotknęła również Ciebie, zachwiała twoją wewnętrzną równowagę i odebrała spokój. Telefon udziela pomocy codziennie od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie całkowicie bezpłatne). www.116123.edu.pl

8001212Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Telefon działa w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.Jest to bezpłatne połączenie z  telefonów stacjonarnych i komórkowych.

 

 
Pomocne adresy internetowe

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę https://fdds.pl
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę https://edukacja.fdds.pl
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży on-line www.saferinternet.pl
Zgłaszanie nielegalnych treści w Internecie https://dyzurnet.pl
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej https://tea.org.pl
Fundacja Trans-Fuzja https://www.transfuzja.org
Stowarzyszenie Lambda https://lambdawarszawa.org
Szkoła bez przemocy www.szkolabezprzemocy.pl
Fundacja Centrum Praw Kobiet https://cpk.org.pl
Fundacja Orange https://fundacja.orange.pl
Szkoła bez przemocy www.szkolabezprzemocy.pl

 

Strony w języku angielskim

www.kidscape.org.uk
www.bullying.co.uk
www.stopbullying.gov
www.bullying.org

 

Przewiń na górę