system wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy

 

logofdn-noweSYSTEM WSPARCIA DLA DZIECI – OFIAR PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ W POLSCE WSCHODNIEJ – KONTYNUACJA.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Krótka charakterystyka projektu:

10% uczniów w polskich szkołach doświadcza przemocy rówieśniczej w sposób częsty i długofalowy. Bycie ofiarą  przemocy to traumatyczne przeżycie dla wielu dzieci, które  stopniowo ogranicza ich możliwości życiowe i prowadzi do  izolacji społecznej.

Głównym celem naszego projektu jest  rozbudowanie i wzmocnienie lokalnego systemu wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej w czterech województwach Polski Wschodniej, które charakteryzują się wysokim stopniem ubóstwa, bezrobocia, małym dostępem do pomocy psychologicznej poza szkołą oraz wysokimi wskaźnikami ofiar przemocy rówieśniczej w szkołach. Projekt jest kontynuacją działań podjętych w ramach grantu otrzymanego w poprzedniej edycji  konkursu „Bezpieczne Dzieciństwo” (2015/16).   

Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” stworzyło efektywny program wspierania dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej pt. Trening Pewności Siebie (TPS). W ramach projektu chcemy przygotować kolejnych 155 psychologów i pedagogów z poradni i szkół województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego do samodzielnego prowadzenia treningów w swoich placówkach.

W rezultacie projektu powstanie sieć trenerów TPS, która rocznie będzie mogła pomóc ok. 840 poszkodowanym dzieciom i 840 rodzicom. Drugim ważnym działaniem będzie przygotowanie dwóch organizacji pozarządowych do prowadzenia  treningów na poziomie ponadlokalnym/wojewódzkim. Organizacje te będą docelowo prowadzić TPS dla poszkodowanych dzieci z województwa lubelskiego i podlaskiego oraz zdobywać środki  finansowe na te treningi. 

 

Projekt ma zasięg regionalny.  Termin realizacji: 01.IX.2016-28.II.2017

 


 

SYSTEM WSPfdn_logoARCIA DLA DZIECI – OFIAR PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ W POLSCE WSCHODNIEJ.
Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Krótka charakterystyka projektu:

10% uczniów w polskich szkołach doświadcza przemocy rówieśniczej w sposób częsty i długofalowy. Bycie ofiarą przemocy to traumatyczne przeżycie dla wielu dzieci, które stopniowo ogranicza ich możliwości życiowe i prowadzi do izolacji społecznej.

Głównym celem naszego projektu jest zbudowanie lokalnego systemu wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej w trzech województwach Wschodniej Polski, które charakteryzują się wysokim stopniem ubóstwa, bezrobocia, małym dostępem do pomocy psychologicznej poza szkołą oraz wysokimi wskaźnikami ofiar przemocy rówieśniczej w szkołach.

W ramach projektu chcemy przygotować 200 psychologów i pedagogów z poradni i szkół województwa podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego do samodzielnego prowadzenia Treningów Pewności Siebie w swoich placówkach. W rezultacie projektu powstanie sieć trenerów TPS, która rocznie będzie mogła pomóc ok. 1000 poszkodowanym dzieciom i 1000 rodzicom. Powstanie lokalny system wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej.

Projekt ma zasięg regionalny. Termin realizacji: 1.X.2015-30.VI.2016

 


 

fdn_logo

SYSTEM WSPARCIA DLA DZIECI – OFIAR PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM.
Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Krótka charakterystyka projektu:

10% uczniów w polskich szkołach doświadcza przemocy rówieśniczej w sposób częsty i długofalowy. Bycie ofiarą przemocy to traumatyczne przeżycie dla wielu dzieci, które stopniowo ogranicza ich możliwości życiowe i prowadzi do izolacji społecznej.

Głównym celem naszego projektu jest zbudowanie lokalnego systemu wsparcia dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej w województwie mazowieckim. Mazowieckie charakteryzuje się największymi w kraju wewnętrznymi dysproporcjami społeczno – gospodarczymi, które mają min. wpływ na skalę przemocy rówieśniczej – prawie 12% dzieci jest tu ofiarami dręczenia w szkole (jeden z najwyższych wskaźników w kraju). Jednakże województwo nie wypracowało do tej pory żadnego systemu pomocy poszkodowanym dzieciom, a pedagodzy szkolni i poradnie nie dysponują narzędziami do pracy z dziećmi – ofiarami przemocy rówieśniczej.

Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” stworzyło efektywny program wspierania dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej pt. Trening Pewności Siebie (TPS). W ramach projektu chcemy przygotować (poprzez szkolenia prowadzone w regionie radomskim, siedleckim, ciechanowskim, płockim i ostrołęckim) 220 psychologów i pedagogów z poradni, szkół, domów dziecka województwa mazowieckiego do samodzielnego prowadzenia Treningów Pewności Siebie w swoich placówkach. W rezultacie projektu powstanie sieć trenerów TPS, która rocznie będzie mogła pomóc ok. 2200 poszkodowanym dzieciom i 2200 rodzicom. Powstanie lokalny system wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej.

Projekt ma zasięg wojewódzki. Termin realizacji: 1.X.2014-30.VI.2015

Przewiń na górę