Zespół prowadzący Treningi Pewności Siebie

Agnieszka Milczarek

Pedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autorka metody Treningu Pewności Siebie. Od 20 lat tworzy i prowadzi programy z zakresu uzależnień, przemocy seksualnej wobec dzieci, przemocy rówieśniczej z myślą o środowisku szkoły; uczniach, nauczycielach i rodzicach.
Jest inicjatorką wielu konferencji polskich i zagranicznych  poświęconych problemom  przemocy i agresji wśród dzieci. Była merytorycznym szefem pierwszej warszawskiej konferencji poświęconej dzieciom poszkodowanym i ich rodzicom. Specjalizuje się w pracy z dziećmi młodszymi, które doświadczyły przemocy i z ich rodzicami. Pomysłodawczyni i autorka spotkań dla rodziców dzieci klas 0-I pt. „Czym jest dokuczanie?”.


Joanna Węgrzynowska

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, twórca Treningu Pewności Siebie.
Od 12 lat prowadzi grupy i treningi dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej oraz szkolenia dla pedagogów i psychologów w zakresie tej metody.
Jest autorką „Programu Przeciwdziałania Przemocy – STOP”, w ramach którego prowadzi zajęcia profilaktyczne dla klas, konsultacje dla nauczycieli oraz ogólnopolskie szkolenia dla rad pedagogicznych.
Autorka i koordynator programu „Bezpieczne Dzieciaki” dotyczącego problemu przemocy fizycznej i seksualnej dorosłych wobec dzieci. Tworzyła  pierwszą w Polsce stronę internetową poświęconą problemom przemocy rówieśniczej.

Anna Rytel-Andrianik

Psycholog z doświadczeniem pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą i wsparciem psychologicznym dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.  W Stowarzyszeniu „Bliżej Dziecka” prowadzi Treningi Pewności Siebie, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci oraz wykłady dla rodziców.

Joanna Czemierowska

Psycholog, trener certyfikowany przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra” i wieloletni współpracownik „Intry” w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży. Pracuje jako pedagog w Społecznej Szkole Podstawowej w Warszawie. W Stowarzyszeniu prowadzi TPS oraz upowszechnia programy „Bezpieczne Dzieciaki” i „Program przeciwdziałania przemocy – STOP”.

Hubert Czemierowski

Psycholog, trener certyfikowany przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”. Prowadzi Treningi Pewności Siebie dla dzieci oraz szkolenia dla profesjonalistów w zakresie tej metody od 6 lat.  Jest szkolnym psychologiem  w autorskiej szkole podstawowej w Warszawie. Współpracuje na stałe ze  Stowarzyszeniem „Spójrz Inaczej” oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. Amosa Komeńskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy profilaktyczno – edukacyjnej z dziećmi i dorosłymi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.