Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka”

Ul. Mokotowska 17 lokal 21
00-640 Warszawa
Tel. (22) 498 80 00 we wtorki w godz. 09.00-14.00

Nr rachunku bankowego: 71 1160 2202 0000 0001 1680 4986

mail: blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.